Reklamacje

Reklamacje:

 Jeśli zakupiony towar  został uszkodzony w trakcie transportu, ma wady fabryczne,  reklamacje są rozpatrywane indywidulanie. 

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  1. pisemnie na adres: Gospodarstwo Szkółkarskie zGarden Tomasz Zieliński Zasów 82, 39-209 Zasów

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zgarden.pl; - preferowana forma skladania reklamacji

Reklamacje materiału roślinnego

1. Reklamacje ilościowe i jakościowe dostarczonego materiału roślinnego przyjmujemy w terminie do 2 dni od daty otrzymania przesyłki przez Kupującego. 

2. Sklep zastrzega sobie prawo do odpowiedzi drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 dni.

3. Sprzedawca dostarcza Kupującemu towar wysokiej jakości, wolny od wad. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy wzrost i rozwój roślin, który jest wynikiem uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej, w tym czynnikami atmosferycznymi; lub też są wynikiem zaniechania właściwej pielęgnacji roślin przez Kupującego (np. brak systematycznego podlewania).

4. Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego w zakresie właściwej pielęgnacji zakupionych Towarów (np. jak często należy podlewać roślinę). Kupujący zobowiązany jest uczynić to na własną rękę, koszt i ryzyko.

5.Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.