Jakie właściwości gleby mają wpływ na jej żyzność?

Jakie właściwości gleby mają wpływ na jej żyzność?

Żyzność gleby to jedna z ważniejszych kwestii dla każdego ogrodnika. To jej zdolność do zaspokajanie potrzeb roślin oraz dostarczania składników odżywczych do ich systemu korzeniowego. Ma ona wpływ na to, w jaki sposób rozwijają się nasze rośliny, jak obficie owocują drzewa i krzewy owocowe, a także jak rozwijają się kwiaty. Jakie czynniki gleby mają największy wpływ na nasze rośliny?

Struktura

Podstawową cechą gleby jest jej struktura. Jeśli jest ona zbyt piaszczysta i luźna nie potrafi zatrzymać w sobie potrzebnych dla roślin składników mineralnych oraz wody. W takiej sytuacji przenikają one do głębszych warstw ziemi, do których nie sięgają już korzenie roślin. Z drugiej strony, jeśli gleba ma postać gliniastą, lepiącą i zbitą, przenikanie wody będzie zdecydowanie utrudnione, co również spowoduje niedostateczne odżywienie rośliny.

Odczyn

Na dostępność składników pokarmowych w glebie wpływ ma również jej odczyn. Kwaśna gleba w swoim składnie ma większe ilości manganu i glinu, które mogą być toksyczne dla roślin. Kwasowość gleby można zmniejszyć przeprowadzając wapniowanie lub zwiększyć przy pomocy torfu lub nawozów mineralnych. W jaki sposób sprawdzić odczyn gleby? Można to zrobić samodzielnie kwasomierzem, jednak aby pomiar był dokładniejszy można oddać próbkę gleby do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy.

Zawartość próchnicy

Próchnica występująca w glebie to trzeci ważny czynnik wpływający na jej żyzność. Próchnica pomaga zatrzymać składniki pokarmowe w strefie korzeni, zwiększa ilość wody zatrzymywanej w glebie oraz stymuluje wzrost mikroorganizmów pożytecznych dla roślin. Jej zawartość można zwiększyć nawozami mineralno-organicznymi, kompostem lub obornikiem, a także masą roślinną.

Jakie właściwości gleby mają wpływ na jej żyzność?
Jakie właściwości gleby mają wpływ na jej żyzność?